กระเป๋าตังค์ VIP

หมายเหตุ

⭐️ ไม่สามารถโอนสิทธิหรือยอดเงินในกระเป๋าตังค์ VIP ให้ผู้อื่นได้

⭐️ ไม่สามารถถอนเครดิตออกจากกระเป๋าตังค์ VIP คืนเป็นเงินสดได้