กระเป๋าตังค์ VIP

หมายเหตุ

⭐ ไม่สามารถโอนสิทธิหรือยอดเงินในกระเป๋าตังค์ VIP ให้ผู้อื่นได้

⭐ ไม่สามารถถอนเครดิตออกจากกระเป๋าตังค์ VIP คืนเป็นเงินสดได้

⭐ กรณีที่ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าตังค์ VIP ไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ สามารถใช้ยอดดังกล่าวชำระเงินร่วมกับช่องทางอื่นได้ เช่น เหลือยอดเงินในกระเป๋าตังค์ VIP 100 บาท แต่ต้องการซื้อสินค้าราคา 150 บาท สามารถชำระด้วยกระเป๋าตังค์ VIP 100 บาท ร่วมกับการชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารหรือ PayPal อีก 50 บาท เป็นต้น การชำระสินค้าเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นการชำระด้วยกระเป๋าตังค์ VIP ซึ่งจะไม่ได้รับส่วนลด 10% ในฐานะ VIP แต่สามารถใช้คูปองโปรโมชันอื่น(ถ้ามี)แทนได้

⭐ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางร้านอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบ