รอบวัน-เวลาปิดรอบวันจัดส่งสถานะหมายเหตุ
501ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิด
502ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิด
503ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิด
504ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิด