รอบที่ปิดรอบ วัน-เวลากำหนดส่งวันที่สถานะหมายเหตุ
410อาทิตย์ 13 พ.ค. -18:00พุธ 30 พ.ค.จัดส่งแล้ว-
411อาทิตย์ 20 พ.ค. -18:00พุธ 6 มิ.ย.จัดส่งแล้ว-
412อาทิตย์ 27 พ.ค. -18:00พุธ 13 มิ.ย.จัดส่ง บ้างแล้ว ลูกค้าบางท่านยังรอการจัดส่งสินค้า เพราะบางยี่ห้อจัดส่งล่าช้า
413อาทิตย์ 3 มิ.ย. -18:00พุธ 20 มิ.ย.จัดส่ง บ้างแล้ว ลูกค้าบางท่านยังรอการจัดส่งสินค้า เพราะบางยี่ห้อจัดส่งล่าช้า
414อาทิตย์ 10 มิ.ย. -18:00พุธ 27 มิ.ย.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
415อาทิตย์ 17 มิ.ย. -18:00พุธ 4 ก.ค.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
416อาทิตย์ 24 มิ.ย. -18:00พุธ 11 ก.ค.เปิดรับสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
417อาทิตย์ 1 ก.ค. -18:00พุธ 18 ก.ค.ยังไม่เปิดรับ