รอบที่ปิดรอบ วัน-เวลากำหนดส่งวันที่สถานะหมายเหตุ
416อาทิตย์ 24 มิ.ย. -18:00พุธ 11 ก.ค.จัดส่งแล้ว-
417อาทิตย์ 1 ก.ค. -18:00พุธ 18 ก.ค.จัดส่งแล้ว-
418อาทิตย์ 8 ก.ค. -18:00พุธ 25 ก.ค.จัดส่งแล้ว-
419อาทิตย์ 15 ก.ค. -18:00พุธ 1 ส.ค.จัดส่งแล้ว-
420อาทิตย์ 22 ก.ค. -18:00พุธ 8 ส.ค.จัดส่งแล้ว-
421อาทิตย์ 29 ก.ค. -18:00พุธ 15 ส.ค.จัดส่งแล้ว-
422อาทิตย์ 5 ส.ค. -18:00พุธ 22 ส.ค.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
423อาทิตย์ 12 ส.ค. -18:00พุธ 29 ส.ค.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
424อาทิตย์ 19 ส.ค. -18:00พุธ 5 ก.ย.ยังไม่เปิดรับสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
425อาทิตย์ 26 ส.ค. -18:00พุธ 12 ก.ย.ยังไม่เปิดรับ