รอบที่ปิดรอบ วัน-เวลากำหนดส่งวันที่สถานะหมายเหตุ
410อาทิตย์ 13 พ.ค. -18:00พุธ 30 พ.ค.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
411อาทิตย์ 20 พ.ค. -18:00พุธ 6 มิ.ย.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
412อาทิตย์ 27 พ.ค. -18:00พุธ 13 มิ.ย.รอจัดส่งสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
413อาทิตย์ 3 มิ.ย. -18:00พุธ 20 มิ.ย.เปิดรับสินค้าอาจจะมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนด 3-5 วัน
414อาทิตย์ 10 มิ.ย. -18:00พุธ 27 มิ.ย.ยังไม่เปิดรับ-