- กำหนดการปิดรอบพรีออเดอร์ -

 

รอบที่ วันปิดรอบ เวลาปิดโอน วันส่งสินค้า

สถานะสินค้า


406 18 มกราคม  18.00 น.

29 มกราคม

ส่งสินค้าแล้ว
407 24 มกราคม  18.00 น.

5 กุมภาพันธ์

ส่งสินค้าแล้ว
408 31 มกราคม  18.00 น.

12 กุมภาพันธ์

ส่งสินค้าแล้ว
409 7 กุมภาพันธ์  18.00 น.

19 กุมภาพันธ์

รอส่งสินค้า
410 -  18.00 น. -

 เปิดรับอยู่จ้า

411

-  18.00 น. -  ยังไม่เปิดรับ