- กำหนดการปิดรอบพรีออเดอร์ -

 

รอบที่ วันปิดรอบ เวลาปิดโอน วันส่งสินค้า

สถานะสินค้า


395 30 ตุลาคม  18.00 น.

13 พฤศจิกายน

ส่งสินค้าแล้ว
396 6 พฤศจิกายน  18.00 น.

20 ตุลาคม

ส่งสินค้าแล้ว
397 13 พฤศจิกายน  18.00 น.

27 พฤศจิกายน

รอส่งสินค้า
398 20 พฤศจิกายน  18.00 น.

4  ธันวาคม

รอส่งสินค้า
399 27 พฤศจิกายน  18.00 น. 12 ธันวาคม

 เปิดรับอยู่จ้า

400

4 ธันวาคม  18.00 น. 18 ธันวาคม  ยังไม่เปิดรับ