- กำหนดการปิดรอบพรีออเดอร์ -

 

รอบที่ วันปิดรอบ เวลาปิดโอน วันส่งสินค้า

สถานะสินค้า


388 4 กันยายน  18.00 น.

18 กันยายน

ส่งสินค้าแล้ว
389 11 กันยายน  18.00 น.

25 กันยายน

ส่งสินค้าแล้ว
390 18 กันยายน  18.00 น.

2 ตุลาคม

รอส่งสินค้า
391 25 กันยายน  18.00 น.

9 ตุลาคม

รอส่งสินค้า
392 9 ตุลาคม  18.00 น. 24 ตุลาคม

 เปิดรับอยู่จ้า

393

16 ตุลาคม  18.00 น. 30 ตุลาคม
 ยังไม่เปิดรับ