ข้อแตกต่าง พัสดุลงทะเบียน และ EMS

22 ก.พ. 2012

พัสดุลงทะเบียน 


 ลักษณะ เลขพัสดุจะขึ้นต้นด้วยตัว R 
 ระยะเวลา กทม. ไม่เกิน 2 วัน / ต่างจังหวัด ไม่เกิน 5 วัน
 เช็คสถานะ เช็คได้ทางเว็บไซต์ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


พัสดุด่วนพิเศษ EMS 

 ลักษณะ เลขพัสดุจะขึ้นต้นด้วยตัว E 
 ระยะเวลา กทม. ภายใน 1-2 วัน / ต่างจังหวัด ภายใน 2-3 วัน
 เช็คสถานะ เช็คได้ทางเว็บไซต์ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx